นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลบางนมโค

นายปรีชา ฉายรัศมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางวาสนา ไตรถวิล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิเชียร ทรงลำเจียก

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายเซ้ง ทองเหลือง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ดูทั้งหมด

ภาพ/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Jan

18

Nov

23

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.10 น. , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

Oct

21

ดูทั้งหมด

วีดีโอ/ประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประกวดราคา

แบบแปลนโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค (หลังใหม่)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16.25 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค (หลังใหม่)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16.22 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค (หลังใหม่)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16.21 น. , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ร่างประกาศโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค (หลังใหม่)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16.19 น. , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.57 น. , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด(กระทู้ถาม-ตอบ)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(egp)

ซื้อทรายถม จำนวน ๓๐ คิว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยกกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๑๙๙ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิล ๑.ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ ป้าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน บร-๖๓๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 e-bidding

ซื้อน้ำยาฆ่าวัชพืช จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด

หนังสือ/ราชการ สถ.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น