นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลบางนมโค

นายปรีชา ฉายรัศมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางวาสนา ไตรถวิล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิเชียร ทรงลำเจียก

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายเซ้ง ทองเหลือง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ดูทั้งหมด

ภาพ/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Jul

05

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.58 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ดูทั้งหมด

วีดีโอ/ประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางทางเข้าบ้านพักตำรวจ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.50 น. , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประกาศโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางทางหลวงชนบทถึงบ้านนายไพทูลย์ อรุณรัศมี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.16 น. , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.13 น. , เปิดอ่าน 356 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านญวน หมู่ที่ 6 ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.12 น. , เปิดอ่าน 392 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล. โรงเรียนวัดบางนมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.14 น. , เปิดอ่าน 356 ครั้ง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด(กระทู้ถาม-ตอบ)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(egp)

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านทานตะวันถึงหมู่บ้านแพน (หอพักหมวดกบ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางนมโค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๖๕๐ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔/๖๒/๐๐๑๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างติดตั้งเต้นท์ จำนวน ๙ หลัง โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการและส่งเสริมการออกกำลังกาย ?กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน? ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเสื้อนักกีฬาและถ้วยรางวัล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-2751 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด

หนังสือ/ราชการ สถ.