นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลบางนมโค

นายปรีชา ฉายรัศมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางวาสนา ไตรถวิล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิเชียร ทรงลำเจียก

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายเซ้ง ทองเหลือง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ดูทั้งหมด

ภาพ/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Jun

21

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.40 น. , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

Jun

17

Jun

15

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.58 น. , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ดูทั้งหมด

วีดีโอ/ประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางทางเข้าบ้านพักตำรวจ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.50 น. , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางทางหลวงชนบทถึงบ้านนายไพทูลย์ อรุณรัศมี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.16 น. , เปิดอ่าน 73 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.13 น. , เปิดอ่าน 330 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านญวน หมู่ที่ 6 ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.12 น. , เปิดอ่าน 375 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล. โรงเรียนวัดบางนมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.14 น. , เปิดอ่าน 346 ครั้ง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด(กระทู้ถาม-ตอบ)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(egp)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๖๕๐ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซม และล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์และUHT โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ทางเข้าหมู่ที่ ๘ ถึงบ้านนางละเอียด มาตราเงิน ตำบลบางนมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 e-bidding

ดูทั้งหมด

หนังสือ/ราชการ สถ.