นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลบางนมโค

นายปรีชา ฉายรัศมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางวาสนา ไตรถวิล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิเชียร ทรงลำเจียก

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายเซ้ง ทองเหลือง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ดูทั้งหมด

ภาพ/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Apr

22

Apr

22

Apr

11

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.40 น. , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ดูทั้งหมด

วีดีโอ/ประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประกวดราคา

ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางทางเข้าบ้านพักตำรวจ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.50 น. , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประกาศโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางทางหลวงชนบทถึงบ้านนายไพทูลย์ อรุณรัศมี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.16 น. , เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.13 น. , เปิดอ่าน 306 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านญวน หมู่ที่ 6 ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.12 น. , เปิดอ่าน 340 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล. โรงเรียนวัดบางนมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.14 น. , เปิดอ่าน 321 ครั้ง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด(กระทู้ถาม-ตอบ)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(egp)

ซื้อยาง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๕๑ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ-๘๗๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสาวจริญา พลับชิด (เป้า) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางนมโค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๕๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางทางเข้าบ้านพักตำรวจ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 e-bidding

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๖๕๐ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด

หนังสือ/ราชการ สถ.