นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลบางนมโค

นายปรีชา ฉายรัศมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางวาสนา ไตรถวิล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิเชียร ทรงลำเจียก

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายเซ้ง ทองเหลือง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ดูทั้งหมด

ภาพ/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Nov

23

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.10 น. , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

Oct

21

ดูทั้งหมด

วีดีโอ/ประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.57 น. , เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางทางเข้าบ้านพักตำรวจ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.50 น. , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประกาศโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางทางหลวงชนบทถึงบ้านนายไพทูลย์ อรุณรัศมี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.16 น. , เปิดอ่าน 144 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.13 น. , เปิดอ่าน 422 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านญวน หมู่ที่ 6 ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.12 น. , เปิดอ่าน 454 ครั้ง

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด(กระทู้ถาม-ตอบ)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(egp)

ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔/๖๒/๐๐๒๕,๔๘๔/๕๙/๐๐๐๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อจัดส่งให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-๘๙๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔/๖๕/๐๐๓๓,๔๘๔/๖๐/๐๐๑๗,๔๘๔/๖๒/๐๐๒๑,๔๘๔/๖๕/๐๐๓๙,๔๘๔/๖๔/๐๐๓๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASKALFA ๗๑๐๙ จำนวน ๒ กล่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗/๖๒/๐๐๐๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย-๖๑๘๔ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด

หนังสือ/ราชการ สถ.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น