นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลบางนมโค

นายปรีชา ฉายรัศมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นางวาสนา ไตรถวิล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายวิเชียร ทรงลำเจียก

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

นายเซ้ง ทองเหลือง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ดูทั้งหมด

ภาพ/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Jan

21

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.32 น. , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

Dec

14

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.56 น. , เปิดอ่าน 49 ครั้ง

Dec

14

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.54 น. , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ดูทั้งหมด

วีดีโอ/ประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.13 น. , เปิดอ่าน 119 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านญวน หมู่ที่ 6 ตำบลบางนมโค

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.12 น. , เปิดอ่าน 187 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล. โรงเรียนวัดบางนมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.14 น. , เปิดอ่าน 179 ครั้ง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค หมู่ที่ 2 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 15.14 น. , เปิดอ่าน 207 ครั้ง

เว็บบอร์ด(กระทู้ถาม-ตอบ)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(egp)

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๔๑๑ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๐๒ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๖๕๐ (กองสาธารณสุขฯ)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขฯ

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กต-๑๘๓๒ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๖๕๐ จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กต-๑๘๖๓ จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด

หนังสือ/ราชการ สถ.