นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายจักรพันธ์ ดำคุ้ม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเสนา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล

11 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 165 ครั้ง

วันนี้ 16 กรกฏาคม 2564 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค มอบหมายให้ นายวิเชียร ทรงลำเจียก รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค นายเซ้ง ทองเหลือง เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนมโค

16 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 233 ครั้ง

วันนี้ 28 มิถุนายน 2564 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค มอบหมายให้นางวาสนา ไตรถวิล นายวิเชียร ทรงลำเจียก รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางนมโค ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุ

28 มิถุนายน 2564 | อ่าน 171 ครั้ง

วันที่ 14 พ.ค 64 เทศบาลตำบลบางนมโค กองสาธารณสุข. ไปฉีดพ่นยาโควิค - 19 ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเสนา

14 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 144 ครั้ง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบางนมโค ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนมโค

17 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 138 ครั้ง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันแถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางนมโค

17 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 142 ครั้ง

วันที่ 17 พ.ค 64 เทศบาลตำบลบางนมโค กองสาธารณสุข. ไปฉีดพ่นยาโควิค - 19 ที่สำนักงานการไฟฟ้า สาขาเสนา

17 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 136 ครั้ง

วันที่ 17 พ.ค 64 เทศบาลตำบลบางนมโค กองสาธารณสุข. ไปฉีดพ่นยาโควิค - 19 ที่วัดบางนมโค

17 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 139 ครั้ง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบางนมโค ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลบางนมโค ด้วยความห่วยใยจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางนมโค

21 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 142 ครั้ง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบางนมโค เข้าพื้นที่ไฟฟ้าเสนา ฉีดยาป้องงกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 137 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบางนมโค ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลบางนมโค (หมู่บ้านทานตะวัน หมู่บ้านสีฟ้าและหอพักบ้านหลุม)

25 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 144 ครั้ง

วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วย นางวาสนา ไตรถวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค นางลัดดาวัลย์ สนเอี่ยม รองประธานสภา นางธัญจิรา โทนมี รองปลัดเทศบาล นางละเอียด ธ

19 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 178 ครั้ง