นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

Nov

10

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.46 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

Oct

04

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 15.06 น. , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

Oct

04

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 15.01 น. , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

Sep

17

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11.44 น. , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

Jul

13

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.53 น. , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

Dec

24

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.43 น. , เปิดอ่าน 52 ครั้ง