นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

Apr

22

Apr

22

Apr

11

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.40 น. , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

Mar

18

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 16.27 น. , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

Mar

11

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.25 น. , เปิดอ่าน 104 ครั้ง

Feb

21

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.04 น. , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

Feb

19

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.42 น. , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

Feb

08

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.47 น. , เปิดอ่าน 46 ครั้ง