นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลบางนมโค

เลขที่ 79 หมู่ที่ 7 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 035-202636 , 035-202636

E-mail : bandnomko@hotmail.com

ติดต่อเทศบาล

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น