นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

กองการศึกษา

นายธนภัทร ใจภักดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 061-637-2253
นางสาวรุ่งนภา คำนาค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทร 062-537-2281
นายวิชาญ เสถียรโชติ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร 0878010792
นางสาววราภรณ์ บุญญโชติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร 095-558-3992
นางสาวปรีดา บัวด้วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 083-416-5136
-ว่าง-
นักสันทนาการ
-ว่าง-
นิเทศการศึกษา
นายชุติพนธ์ เกตุบท
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 061-921-4856

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น