นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
แจ้งไฟฟ้าดับ รายละเอียด 06 ก.ย. 2564 เสร็จสิ้น
น้ำข้างบ้านกะเด็นมาบ้านเรา รายละเอียด 08 ต.ค. 2564 เสร็จสิ้น
การประพฤติตนไม่เหมาะสมและกระทำการนอกเหนืองานในหน้าที่ของครูอัตราจ้าง รายละเอียด 19 พ.ค. 2565 รอตรวจสอบ