นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลบางนมโค ได้ดำเนินการจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

10 เมษายน 2567 | อ่าน 11 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

12 มีนาคม 2567 | อ่าน 35 ครั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบางนมโค โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปศุสัตว์อำเภอเสนา ดำเนินโครงการทำหมันสุนัข แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 มิถุนายน 2566 | อ่าน 241 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอนน้องลอยตัวในน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09 มิถุนายน 2566 | อ่าน 405 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออกตำบลบางนมโค ประจำปีงบประมาณ 2566

09 มิถุนายน 2566 | อ่าน 246 ครั้ง

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในการทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานอาคาร 3 ชั้นหลังใหม่

09 มิถุนายน 2566 | อ่าน 178 ครั้ง

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณฝั่งสี่แยกบางปลาหมอสานใน ถึง ประตูน้ำหมู่ที่ 5

02 มิถุนายน 2566 | อ่าน 70 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษาภาคม 2566 เวลา 09.45 น.นายเอกชัย การวัฒนี ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค ลงพื้นที่ตรวจสอบ บ้านนางรติกร ปลอดโปร่ง ม.9 ซึ่งได้รับผลกระทบจากลมแรง ทำให้ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเสียหาย

25 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 131 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายเอกชัย การวัฒนี ปลัดเทศบาลตำบลบางนมโค ลงพื้นที่บ้านนายมนัส สนใจ หมู่ที่ 9 สำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ หลังประสบเหตุวาตภัย จากลมกรรโชกแรง พัดบ้าน

25 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 145 ครั้ง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านพักอาศัย

23 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 134 ครั้ง

วันที่ 18 - 19 พฤษาภคม 2566 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อการจำหน่าย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการขายผ่านช่องทองตลาดออนไลน์

18 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 148 ครั้ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ ได้ออกดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน/ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

16 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 124 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น