นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกรงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2563)

ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.13 น. เปิดอ่าน 116 ครั้ง พิมพ์

ผู้ชนะเสนอราคา อื่นๆ