นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค หมู่ที่ 2 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 15.11 น. เปิดอ่าน 122 ครั้ง พิมพ์

ประกาศราคากลาง อื่นๆ