นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลองโครงการเทลาน ค.ส.ล. โรงเรียนวัดมารวิชัย

ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.10 น. เปิดอ่าน 131 ครั้ง พิมพ์

ประกาศราคากลาง อื่นๆ