นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าบ้านญวน หมู่ที่ 6 ตำบลบางนมโค

ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.08 น. เปิดอ่าน 125 ครั้ง พิมพ์

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าบ้านญวน หมู่ที่ 6 ตำบลบางนมโค

ประกาศราคากลาง อื่นๆ