นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค หมู่ที่ 2 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 15.14 น. เปิดอ่าน 408 ครั้ง พิมพ์

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค หมู่ที่ 2 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Oct

27

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.13 น. , เปิดอ่าน 356 ครั้ง

Nov

09

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.12 น. , เปิดอ่าน 392 ครั้ง