นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการพิจาณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2565 เวลา 11.42 น. เปิดอ่าน 90 ครั้ง พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

May

02

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.20 น. , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

Apr

07

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565 เวลา 14.04 น. , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

Mar

03

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2565 เวลา 11.42 น. , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

Feb

09

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.55 น. , เปิดอ่าน 146 ครั้ง

Jan

07

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565 เวลา 14.48 น. , เปิดอ่าน 227 ครั้ง