นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 60 ครั้ง พิมพ์

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีอนามัย และอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสังคม (อสม.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณถนนสายเสนา - สีกุก บริเวณหลังโรงแรมซีซ่า พื้นที่หมู่ที่ ๓ จนถึงประตูน้ำคลองขนมจีนพื้นที่หมู่ที่ ๕

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 28 ธ.ค.64 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดสุธาโภชน์

28 ธันวาคม 2564 | อ่าน 37 ครั้ง

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้อนรับ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ

27 ธันวาคม 2564 | อ่าน 36 ครั้ง

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ลานริมน้ำวัดมารวิชัย

12 ธันวาคม 2564 | อ่าน 56 ครั้ง

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

01 ธันวาคม 2564 | อ่าน 60 ครั้ง