นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน พ.ส.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)

ประกาศเมื่อ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.16 น. เปิดอ่าน 117 ครั้ง พิมพ์

ผู้ชนะเสนอราคา อื่นๆ