นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565

ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.13 น. เปิดอ่าน 36 ครั้ง พิมพ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Nov

03

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.13 น. , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

Nov

09

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.12 น. , เปิดอ่าน 119 ครั้ง