นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล

ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.32 น. เปิดอ่าน 80 ครั้ง พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Apr

22

Apr

22

Apr

11

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.40 น. , เปิดอ่าน 37 ครั้ง