นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.13 น. เปิดอ่าน 19 ครั้ง พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jan

21

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.32 น. , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

Dec

14

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.56 น. , เปิดอ่าน 49 ครั้ง

Dec

14

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.54 น. , เปิดอ่าน 47 ครั้ง