นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.13 น. เปิดอ่าน 99 ครั้ง พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jul

05

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.58 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง