นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุตำบลบางนมโค แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล หรือโทรศัพท์ 035-750-385

ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 15.16 น. เปิดอ่าน 131 ครั้ง พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jul

05

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.58 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง