นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวยแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.54 น. เปิดอ่าน 129 ครั้ง พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jul

05

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.58 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง