นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฐีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.12 น. เปิดอ่าน 22 ครั้ง พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Nov

10

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.46 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง