นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล. โรงเรียนวัดบางนมโค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.14 น. เปิดอ่าน 321 ครั้ง พิมพ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ

Oct

27

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.13 น. , เปิดอ่าน 306 ครั้ง

Nov

09

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.12 น. , เปิดอ่าน 340 ครั้ง