นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 ธ.ค.64 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดสุธาโภชน์

ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 154 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 28 ธ.ค.64 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค ครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์และอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสังคม (อสม.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดสุธาโภชน์
 

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายวิทยา กิจลำม

10 สิงหาคม 2565 | อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายรักชาติ สุขสม หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางนมโค ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

10 สิงหาคม 2565 | อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธี

26 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 43 ครั้ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานเปิด โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการ และส่งเสริมการออกกำลังกาย “กิจกรรมการแข่งขันภายใน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 47 ครั้ง