นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้อนรับ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 135 ครั้ง พิมพ์

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้อนรับ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะร่วมแจกข้าวสารและน้ำดื่ม ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรงนา2019 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางนมโค และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายวิทยา กิจลำม

10 สิงหาคม 2565 | อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายรักชาติ สุขสม หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางนมโค ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

10 สิงหาคม 2565 | อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565เทศบาลตำบลบางนมโค จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธี

26 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 43 ครั้ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานเปิด โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการ และส่งเสริมการออกกำลังกาย “กิจกรรมการแข่งขันภายใน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 47 ครั้ง