นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ลานริมน้ำวัดมารวิชัย

ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 55 ครั้ง พิมพ์

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ลานริมน้ำวัดมารวิชัย

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 28 ธ.ค.64 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดสุธาโภชน์

28 ธันวาคม 2564 | อ่าน 37 ครั้ง

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้อนรับ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ

27 ธันวาคม 2564 | อ่าน 36 ครั้ง

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ ลานริมน้ำวัดมารวิชัย

12 ธันวาคม 2564 | อ่าน 55 ครั้ง

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

01 ธันวาคม 2564 | อ่าน 60 ครั้ง