นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วกับประเ

ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 34 ครั้ง พิมพ์

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนู เรืองเดช ประธานสภาเทศบาลตำบลบางนมโค ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำ

19 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 19 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนมโค

15 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 27 ครั้ง

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วกับประเ

10 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 34 ครั้ง

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนสายเสนา-สีกุก เพื่อดูแลการดำเนินการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ และดำเนินกา

06 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 26 ครั้ง