นายวิทยา กิจลำมี

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

เทศบาลตำบล

บางนมโค

Bang Nom Kho Subdistrict Municipality

www.bangnomko.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา"พัฒนาตำบลบางนมโคให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ตำบลสุขภาวะ"

ภาพกิจกรรม

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนสายเสนา-สีกุก เพื่อดูแลการดำเนินการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ และดำเนินกา

ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 25 ครั้ง พิมพ์

ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนู เรืองเดช ประธานสภาเทศบาลตำบลบางนมโค ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำ

19 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 18 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนมโค สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนมโค

15 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 26 ครั้ง

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วกับประเ

10 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 34 ครั้ง

นายวิทยา กิจลำมี นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนสายเสนา-สีกุก เพื่อดูแลการดำเนินการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ และดำเนินกา

06 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 25 ครั้ง