NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประฃาสัมพันธ์

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน \"เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ\"

28 พฤศจิกายน 2562
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา

25 พฤศจิกายน 2562
library_books

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมผังเมืองรวมเมืองเสนา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา

21 พฤศจิกายน 2562
library_books

ข่างประชาสัมพันธ์ กองคลัง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

14 พฤศจิกายน 2562
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา ร่วมงานวันลอยกระทง ณ บริเวณลานวัดมารวิชัย

08 พฤศจิกายน 2562