NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร)

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลบางนมโค เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส(เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร)

ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ... งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ