NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องทั่วไป/จัดซื้อจัดจ้าง)

รายละเอียดสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ