NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2561

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลบางนมโค เรื่องผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2561

ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561


ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)อื่น ๆ