NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ \"สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน\"

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลบางนมโค ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
สามารถดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์

http://www.rlpd.go.th/…/imag…/rlpd_10/2561/s160825611039.pdf


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ