NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

เปิดอ่าน 44 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)อื่น ๆ