NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เปิดอ่าน 184 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

library_books

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางนมโค (ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

19 ธันวาคม 2562
library_books

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางนมโค (ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

19 ธันวาคม 2562
library_books

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563
library_books

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางนมโค (ไตรมาสที่ 2) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

22 กรกฎาคม 2564
library_books

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางนมโค (ไตรมาสที่ 3) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

26 กุมภาพันธ์ 2563