NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เปิดอ่าน 275 ครั้ง เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563 ย้อนกลับ


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

library_books

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางนมโค (ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

19 ธันวาคม 2562
library_books

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางนมโค (ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

19 ธันวาคม 2562
library_books

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563
library_books

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางนมโค (ไตรมาสที่ 2) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

22 กรกฎาคม 2564
library_books

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางนมโค (ไตรมาสที่ 3) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

26 กุมภาพันธ์ 2563