NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลบางนมโค เรื่องผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 

ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2561


ประกาศสรุปผลการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)อื่น ๆ