NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ คสล.บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์

เปิดอ่าน 143 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ