NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เปิดอ่าน 8 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ย้อนกลับ


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่4 เมษายน 2563 เวลา08:30-15:00น. ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสนาจะทำการปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ จึ่งขอปิดใช้ไฟฟ้า บริเวณหมู่ 10 บางนมโค

31 มีนาคม 2563
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ การหยุดจ่ายน้ำประปาภูมิภาคสาขาเสนา

31 มีนาคม 2563
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลบางนมโค ใครที่มีบุตรหลานที่ครบวัยที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร เดิมจะทำการตรวจเลือกทหาร ในวันที่ 1-12 เมษายน 2563 ขอเลื่อนการตรวจเลือกทหารไปเป็น ระหว่างเดือน กรกฎาคม- สิงห

30 มีนาคม 2563
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30 มีนาคม 2563
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มีนาคม 2563