NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การหยุดจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น

เปิดอ่าน 0 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ย้อนกลับ

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีป้ายของเทศบาลตำบลบางนมโึค ติดต่อได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลบางนมโค ในวันและเวลาราชการค่ะ

18 กุมภาพันธ์ 2563
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้ัองกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

18 กุมภาพันธ์ 2563
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการทำหมันสนุขและแมว ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลบางนมโค เวลา 9.00 - 11.00 น

18 กุมภาพันธ์ 2563
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(สายพันธุ์ใหม่ 2019)

07 กุมภาพันธ์ 2563
library_books

ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

24 มกราคม 2563