NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลบางนมโค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ ตำบลบางนมโค ร่วมกับปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่อำเภอเสนา ได้ร่วมโครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี 2564 และกิจกรร

เปิดอ่าน 86 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ