NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบางนมโค ร่วมกับ พนักงานบริษัท บ้านแพนเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด ทำกิจกรรมจิตอาสา ล้างถนน ในบริเวณโรงงานโรงเท้าแพน

เปิดอ่าน 102 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ