NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลบางนมโค ได้จัดโครงการชุมชนบางนมโคร่วมใจ ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ ยุงลาย และป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก

เปิดอ่าน 44 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ