NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบางนมโค นำโดย นายปรีชา ดัสดุลย์ นากเทศมนตรีตำบลบางนมโึค รองนายกเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ล้างถนน ในบริเวณโรงงานโรงเท้าแพน

เปิดอ่าน 117 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ