NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00น. นำโดยท่านสาธารณสุขอำเภอเสนา ทต.บางนมโค (กองสาธารณสุข),ทต.เมืองเสนา ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนเสนาประสิทธิ์. เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ อุบลรัตน์ฯ

เปิดอ่าน 14 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ