NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่18 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบางนมโค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรฯ ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดมารวิชัย โดยมี - นางสาว จิตต์รวี สุนทรนันท ปลัดอำเภอเสนา - เจ้าหน้าที่เท

เปิดอ่าน 33 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ