NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันนี้. 14 ก ย 63. เวลา10.30. บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทยจำกัด โดย คุณสุริทร์ กรรมการ ผุ้จัดการ บซิงเกอร์ได้มอบเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อไว้ใช้ในภารกิจด้านสาธารณภั

เปิดอ่าน 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ