NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 .. นายปรีชา ดัสดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางนมโค ในหัวข้อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ร.ต.ท.ณรงค์ คุ่ยจา

เปิดอ่าน 14 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ