NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ในวันที่ 21-26 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางนมโค

เปิดอ่าน 14 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ