NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบางนมโค ได้จัดโครงการลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลบางนมโค โดย นายปรีชา ดัสดุลย์ เป็นประธานเปิดโครงการ รองนายกเทศมนตรี ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางนมโค ณ ห้องประ

เปิดอ่าน 218 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ