NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบางนมโคได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางนมโค โดน นายประสาน ดัสดุลย์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางนม

เปิดอ่าน 154 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ